GÜZEL KÖYDEN
GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Genel
Bundan böyle “Güzel Köyden” olarak anılacak olan Agri Trade Gayrimenkul Tarım Emlak San. ve Tic. A.Ş. web sitesini ziyaret eden kişilerin gizliliğini korumayı ilke haline getirmiştir. Bu doğrultuda; kişisel veri ile temas edildiği anda şeffaflık, ulaşılabilirlik ve hesap verilebilirlik Güzel Köyden tarafından benimsenen temel ilkeler olacaktır.

İşbu gizlilik beyanı (“Gizlilik Beyanı”), Güzel Köyden tarafından, internet sitemizi kullanmakta olan kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca Gizlilik Beyanı çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun kullanıcılar tarafından nasıl denetlenebileceği ve talep halinde Güzel Köyden’e başvurularak söz konusu bilgilerin imhası ya da düzeltilmesine ilişkin başvuru yolları belirtilmektedir.

İşbu Gizlilik Beyanı, Güzel Köyden’e ait www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesinden link verilmiş başka siteler (hyperlinked web siteleri) için geçerli değildir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Güzel Köyden olarak veri mahremiyeti kurallarına hassasiyetle yaklaştığımızı belirtmek isteriz. Kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgilendirme için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği yayımlanan Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

3. Bilgi Güvenliği
Güzel Köyden; size ait bilgileri, veri güvenliği kurallarına uygun şekilde saklamaktadır. Dolayısıyla söz konusu bilgilerin herhangi bir ihlale, suistimale ya da saldırıya karşı korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizin mevzuata uygun şekilde paylaşılması gerekmesi halinde de bilgilerinizin güvenliği için gerekli önlemler alınacaktır. Güzel Köyden’in, gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

4. Talep ve Sorularınız
Güzel Köyden; kişisel verileri, işlendikleri amaç için sınırlı şekilde muhafaza edecek ve amaçla sınırlılık ilkesi gereği bu süre sonunda periyodik şekilde imha edecektir. Ancak siz dilediğiniz zaman size ait bilgilerin silinmesini ya da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi ve Güzel Köyden tarafından yayımlanan Aydınlatma Metni’nde detaylı şekilde açıklanan haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Ayrıca; daha önce sunmuş olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesine dair muvafakatınızı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması kapsamında Güzel Köyden’e iletilecek olan talepler mutlaka işbu Aydınlatma Metni ekinde yayımlanan Başvuru Formu (LİNK) vasıtasıyla iletilmelidir. Bahsi geçen form ile Barbaros Mah. Ağaoğlu My Office D: 63 K: 15 Ataşehir İstanbul adresine posta veya şirketimiz bünyesinde kayıtlı e-mailiniz vasıtasıyla kvkk@apigroup.com.tr uzantılı e-posta adresine elektronik posta yolu ile Güzel Köyden’e başvuruda bulunma imkânınız bulunmaktadır.

Başvuruyu müteakip Güzel Köyden, 30 günlük yasal süre içerisinde başvuruyu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde Güzel Köyden’in 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır.

Ayrıca Güzel Köyden’in; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gizlilik Beyanında yapılacak olan değişiklikler Güzel Köyden tarafından bu link üzerinde revize edilecek ve yayımlanacaktır.