Ara

Ara

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Taraflar
İşbu sözleşme; www.guzelkoyden.com (site) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka AVM No: 58 Ümraniye İstanbul adresinde mukim Agri Trade Gayrimenkul Tarım Emlak San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Güzel Köyden” olarak anılacaktır) ve www.guzelkoyden.com uzantılı internet adresine üye olan kullanıcı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasında tanzim edilmiş olup, bundan böyle Güzel Köyden ve Üye müştereken Taraflar olarak anılabilecektir.

Konu
İşbu Sözleşme’nin konusu Üyenin; Güzel Köyden’e ait www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesinden faydalanma şartlarının belirlenmesi ve www.guzelkoyden.com uzantlı internet sitesi aracılığıyla hizmeti sunulan gıda ürünlerinin Güzel Köyden tarafından Üyeye elektronik ortamda sunumundan ibarettir.

Yükümlülükler
Güzel Köyden; Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde geçerli sürelere sirayet edilerek teknik arıza ve mücbir sebepler hariç olmak üzere, Üyenin, sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Güzel Köyden, www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesinde yayımladığı ürünler ve fiyatlar üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Üye, site içindeki faaliyet iletişimlerinde genel ahlaka ve kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, fıkri ve sınai haklara aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zararda sorumluluk yalnızca Üye üzerinde olur ve bu durumda Güzel Köyden yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve bunlar hakkında yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

Üyenin; Güzel Köyden tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği ile ilgili hususlar tamamen Üyenin  sorumluluğundadır. Üyenin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, bu bilgilerin saklanması, üçüncü kişilerden muhafaza edilmesi gibi hususlardaki ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Güzel Köyden’in, doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üye, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Güzel Köyden; Üye tarafından kendisine iletilen verilerin doğruluğunu ya da güncelliğini araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü veya sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya eksik olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye, Güzel Köyden’in yazılı muvafakatı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Yürürlülük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme; Üyenin www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesine üye olduğu anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması
Güzel Köyden tarafından; kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum amacıyla Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (LİNK) yayımlanmıştır. Söz konusu bildiri ile üyenin kişisel bilgilerinin ne şekilde işlenip, aktarılacağını açıklanmış, Üye yasal hakları hususunda detaylıca bilgilendirilmiştir. İşbu sözleşme ile Üye; kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatmayı okuyup, idrak ettiğini kabul ve beyan eder.

Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Güzel Köyden tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Güzel Köyden; üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal eden üyenin sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Mücbir Sebep
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler Güzel Köyden tarafından ifa edilemez hale gelirse, Güzel Köyden bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Revizyon
Güzel Köyden, ticari çıkarlar ve mevzuat hükümlerinde değişiklikler sebebiyle sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Üye sunulan hizmetlerden yararlandığı müddetçe söz konusu değişiklikleri kabul eder. Sitede yayımlanan değişikliklerin takibi üyenin sorumluluğundadır.

Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara iletilecek olan tüm bildirimler; Üye tarafından, üyelik sözleşmesi veya başka bir işlem esnasında bildirilen iletişim bilgilerinde yer alan adres ve elektronik posta adresine gönderilecektir. Üye; üyelik sözleşmesi esnasında belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını peşinen kabul eder.

İhtilaflarin Çözümü
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Back to Top
Ürün Sepete Eklendi